TERMENI ȘI CONDIȚII

I. Preambul

SCA Finkelștain și Negrea este o societate civilă profesională de avocați, înscrisă în tabloul Baroului Iași, având sediul profesional situat în Mun. Iași, Str. Vasile Lupu, nr. 78A, Bl. N4, parter, Birou nr. 4, Cod Unic de Identificare 42729308. Inofrmațiile oferite pe pagina web www.fnlaw.ro au ca drept scop oferirea doar a informațiilor cu caracter general.

Prin accesarea și utilizarea paginii web www.fnlaw.ro sunteți de acord cu conținutul prezentului document intitulat Termeni și Condiții și vă asumați angajamentul de a îl respecta.

Termenii și condițiile pot suferi modificări, motiv pentru care este de datoria și responsabilitatea dumneavoastră de a verifica conținutul acestora înaintea fiecărei utilizări. Dacă nu acceptați în mod integral Termenii și Condițiile și în consecință nu sunteți de acord cu conținutul clauzelor, nu puteți utilizaţi acest site web, motiv pentru care este necesară părăsirea paginii.

II. Conținut site

Materialele regăsite pe pagina noastră web au ca scop informarea cu caracter general și nu constituie consultanță juridică sau orice alt tip de consultanță profesională. Ne străduim să vă oferim informații precise și în concordanță cu realitatea, însă legislația este supusă unor schimbări constante, astfel că nu garantăm că informațiile oferite sunt actualizate sau aplicabile unei situații particularizate.
Utilizarea acestei pagini web nu echivalează cu dobândirea calității de client al societății noastre. Dacă sunt vizitatori ai paginii web care au nevoie de consultanță pentru o situație particulară, înainte de a acționa în baza materialelor regăsite pe site, îi rugăm să contacteze direct avocații listați pe pagina web sau să trimită un e-mail la adresa office@fnlaw.ro.
Simpla contactare a societății prin e-mail sau prin orice alt mijloc electronic nu echivalează cu dobândirea calității de client și nici prin rezervarea unei întâlniri pentru acordarea unei consultanțe juridice. Totodată, nici formularea unei întrebări, chiar urmată de un răspuns, nu semnifică încheierea unui contract de asistență juridică și nu creează o relație de tip avocat-client. Astfel, mesajul dumneavoastră, precum și orice altă informație furnizată nu beneficiază de privilegiul confidențialității oferit de relația avocat-client. Pentru a dobândi calitatea de client, între societatea noastră și dumneavoastră trebuie să fie perfectat un contract de asistență juridică.

III. Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului, texte, imaginile, datele postate, interfața grafică, elementele grafice, și orice clipuri video sunt proprietatea SCA Finkelștain Negrea și sunt protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală aflate în vigoare. Materialele găzduite sau preluate unde este menționat proprietarul intelectual al acestora nu intră în competența noastră. Logo-ul entității și materialele comunicate pe site sunt proprietatea SCA Finkelstain Negrea, iar copierea sau reproducerea acestora este strict interzisă fără un acord prealabil în scris. Astfel, este strict interzisă copierea sau reproducerea în parte, sau integrală a conținutului site-ului. Totodată este interzisă modificarea, distribuirea, refolosirea, autorizarea sau publicarea conținutului preluat de pe site, fără consimțământul prealabil scris al SCA Finkelștain Negrea.
SCA Finkelstain Negrea solicită respectarea legislației în vigoare în domeniul proprietății intelectuale. În cazul în care se încalcă aceste drepturi sau materialul expus pe site este folosit în moduri necorespunzător se va da curs măsurilor prevăzute în legislația specială.

IV. Utilizarea datelor cu caracter personal

Anumite informaţiile sau datele cu caracter personal pot fi furnizate prin intermediul paginii web www.fnlaw.ro, în această eventualitate ele vor fi prelucrate în conformitate cu Politicile de protecţie a datelor (Politica de confidențialitate și Politica de utilizare module cookie). Prin utilizarea acestui site web, vă exprimaţi în mod expres și neechivoc consimţământul privind prelucrarea acestor informaţii şi date şi declaraţi că toate informaţiile şi datele pe care ni le-aţi furnizat sunt veridice şi exacte și că ați obținut acordul prealabil scris al titularului informațiilor și/sau datelor, în eventualitatea în care informațiile și datele pe care ni le furnizați prin intermediul Site-ului nu vă aparțin.